select icon
הצעת המחיר לביטוח רכב הלקסוס שבבעלותך תינתן על ידי סוכנות ביטוח שלקס מוטורס בע"מ ("החברה") או הסוכנות המורשית שבחרת ("הסוכנות"), עובדות עימה בשיתוף פעולה ("סוכנות הביטוח").

בלחיצה על "שליחה" הנך מאשר/ת (1) כי החברה תעביר את פרטיך לסוכנות ולסוכנות הביטוח, וכי הנ"ל עשויות להעביר ביניהן פרטים נוספים כגון ת.ז., מ.ר, מס. הזמנת רכב ועל אודות רכישת הביטוח, ו-(2) כי הפרטים שנמסרו או יימסרו על ידיך או ייאספו אודותיך במסגרת השימוש באתר, יישמרו במאגרי המידע של החברה וישמשו אותה בהתאם למדיניות הפרטיות.
* שדות חובה

המידע לא ישמש אלא למטרה לשמה הוזן על ידיכם. כמו כן, המידע לא יועבר לשום גורם חיצוני אחר.